Πίσω στην Εκπαίδευση

Online Προσωπικό Brand

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Online Προσωπικό Brand

Empowered 12/04/2024

Online Προσωπικό Brand

Συλλογισμός

Καταγράψτε τα ακόλουθα θέματα:

  • Πώς παρουσιάζομαι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο;
  • Ποιοι είναι οι επαγγελματικοί μου στόχοι και πώς ευθυγραμμίζεται η παρουσία μου στο διαδίκτυο με αυτούς;
  • Ποιες είναι οι μοναδικές μου δεξιότητες, εμπειρίες και αξίες που θέλω να αναδείξω στο προσωπικό μου brand;
  • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την παρουσία μου στο διαδίκτυο για να επιδείξω την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία μου;

Δράση

  • Προσδιορίστε τομείς όπου μπορείτε να βελτιώσετε το προσωπικό σας brand στο διαδίκτυο.
  • Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης για να βελτιώσετε το προσωπικό σας brand στο διαδίκτυο και ορίστε μια προθεσμία για την ολοκλήρωση κάθε ενέργειας.