Πίσω στην Εκπαίδευση

Η σχετικότητα του WLB

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Η σχετικότητα του WLB

Empowered 12/04/2024

Η σχετικότητα του WLB

Συλλογισμός

  • Ποιες παραμέτρους λαμβάνετε υπόψη στον ορισμό που δίνετε για το WLB και πως τις ιεραρχείτε?
  • Ποιες δυσκολίες υπάρχουν στην επίτευξη του WLB?
  • Πιστεύετε πως το να εργάζεστε παραπάνω ώρες είναι απαραίτητο για την επαγγελματική σας επιτυχία?
  • Μπορούν οι εξαντλητικές ώρες εργασίας να είναι επιβλαβής για τον εργαζόμενο αλλά και για τον εργοδότη?

Δράση

Έπειτα, μπορείτε να καταγράψετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες και να δείτε κατά πόσο σχετίζονται με την ισορροπία της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.