Πίσω στην Εκπαίδευση

Είναι καλά σχεδιασμένο το σχέδιο επικοινωνίας σας; Ας το ελέγξουμε!

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Είναι καλά σχεδιασμένο το σχέδιο επικοινωνίας σας; Ας το ελέγξουμε!

Empowered 12/04/2024

Είναι καλά σχεδιασμένο το σχέδιο επικοινωνίας σας; Ας το ελέγξουμε! 

Συλλογισμός

  • Έχετε εντοπίσει σαφείς στόχους που υποστηρίζουν μεγαλύτερα έργα, προγράμματα ή οργανωτικούς στόχους;
  • Έχετε προσδιορίσει καλά το κοινό-στόχο;
  • Έχετε εντοπίσει βασικά μηνύματα που εστιάζουν στο κοινό;
  • Έχετε εντοπίσει ένα ρεαλιστικό σύνολο αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων;
  • Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η επιτυχία;

Δράση

  • Μετά από αυτή τη δραστηριότητα θα μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τα μηνύματα που υπογραμμίζουν την επικοινωνία ενός προϊόντος/εταιρείας/υπηρεσίας
  • Μελετήστε και συγκρίνετε διαφορετικές διαφημίσεις για ένα παρόμοιο προϊόν.
  • Αναζητήστε διαφημίσεις για 2 ανταγωνιστικά προϊόντα κοινής χρήσης.
  • Επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές στην μορφή της επικοινωνίας των δύο προϊόντων: είναι πιο επικεντρωμένη στη μάρκα, στην ποιότητα του προϊόντος, στα χαρακτηριστικά του, στην ευκολία χρήσης του, στη χρηστικότητά του, στην ομορφιά/εμφάνισή του στην ανθεκτικότητά του;
  • Για να ολοκληρώσετε αυτή τη δράση χρησιμοποιήστε το Πρότυπο 5