Πίσω στην Εκπαίδευση

Δεσμευτείτε στη στρατηγική σας

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Δεσμευτείτε στη στρατηγική σας

Empowered 12/04/2024

Δεσμευτείτε στη στρατηγική σας

Συλλογισμός

  • Στην προηγούμενη ενότητα, καθορίσατε το νόημα και τη σημασία του WLB. Αναλογιστείτε σχετικά με το ποιες είναι οι σημαντικές πτυχές του ορισμού που δώσατε και πως σχετίζονται με την καθορισμένη στρατηγική, που ορίσατε σύμφωνα με την προηγούμενη δραστηριότητα.
  • Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν κενά και αστοχίες στη στρατηγική σας και αναθεωρήστε όποτε χρειάζεται.

Δράση

Έπειτα μπορείτε να οργανώσετε, να βάλετε σε προτεραιότητα και να απορρίψετε δραστηριότητες που τοποθετήσατε στο καθημερινό σας πρόγραμμα, σύμφωνα με τη στρατηγική σας.
Αξιολογήστε καθημερινά ποιες είναι οι πιο σημαντικές πτυχές ώστε να πετύχετε το WLB και προγραμματίστε τις προτεραιότητές σας.
Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να περιέχει δραστηριότητες σχετικές με την εργασία, το σπίτι αλλά και τη διασκέδασή σας.