Πίσω στην Εκπαίδευση

Δείξτε την πρακτική χρήση ενός σχεδίου δράσης στοχοθεσίας

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Δείξτε την πρακτική χρήση ενός σχεδίου δράσης στοχοθεσίας

Empowered 12/04/2024

Δείξτε την πρακτική χρήση ενός σχεδίου δράσης στοχοθεσίας

Συλλογισμός

Η επίτευξη στόχων σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας

  • Σκοπός: Ο προβληματισμός σχετικά με την πρόοδο, σας δίνει σκοπό καθώς οδηγεί σε παραγωγικότητα μόλις επιτευχθεί ο στόχος σας.
  • Βελτίωση: Το να μαθαίνετε από τους στόχους που δεν επιτεύχθηκαν, σας βοηθά να εντοπίσετε τι πήγε λάθος και που θέλετε να φτάσετε.
  • Αποτελεσματικότητα: Η αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας για την επίτευξη ενός στόχου, θα σας οδηγήσει στον καλύτερο προγραμματισμό των καθηκόντων σας και πως θα βρείτε τον πιο σωστό τρόπο για την ολοκλήρωσή τους.

Δράση

Έπειτα θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα πλάνο δράσης με τη χρήση πίνακα για να πετύχετε τους στόχους σας.

Τι πρέπει να κάνετε:

Αναφερθείτε στο έγγραφο : Worksheet 2_Vision Board

Βήμα 1: Διαβάστε το ‘Vision Board’
Βήμα 2: Ακολουθήστε τις οδηγίες ολοκληρώνοντας τα βήματα 1 – 8 για τη δημιουργία του πίνακα.
Βήμα 3: Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης ως οδηγό επίτευξης των στόχων σας.