Πίσω στην Εκπαίδευση

Αυτογνωσία και αυτοαξιολόγηση

0% Ολοκληρώθηκε
0/0 Βήματα
Κουίζ 1 από 0

Αυτογνωσία και αυτοαξιολόγηση

Empowered 14/06/2024

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απομακρυσμένης εργασίας

Συλλογισμός

  • Μπορείτε να αναφέρετε ποια εργασία δεν θα δεχόσασταν ποτέ?
  • Ποια εργασία θα θέλατε πολύ να κάνετε?
  • Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις τις εργασίας που αναζητάτε? Διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα?
  • Τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ώστε να κερδίσετε την θέση που θέλετε?

Δράση

Έπειτα θα μπορείτε να κάνετε μια ανάλυση SWOT όσο πιο ρεαλιστικά μπορείτε.

S- Δυνάμεις
W- Αδυναμίες
O- Ευκαιρίες
T- Προβλήματα